Camping regelement

De campingregels zijn vastgelegd in het “Réglement interieur officiel des terrains des camping caravaning”. Iedere camping in Frankrijk heeft zich hier aan te houden.

I.-Algemene voorwaarden

1. Toelatingsvoorwaarden.

 • Om de camping te betreden en zich te installeren, dient men toestemming te hebben van de beheerder.
 • De camping is geopend/toegankelijk van 1 april tot 1 oktober.
 • Het verblijf op de camping houdt in dat men de voorschriften van het huidige reglement aanvaardt en zich eraan houdt.
 • Elke overtreding kan leiden tot verwijdering van het terrein.
 • In geval van een overtreding, kan de beheerder de hulp van de politie inroepen.
 • Het kampeerterrein is gereserveerd voor passanten en kan dus geen vaste woonplaats zijn.

2. Formaliteiten.

 • Iedereen die minstens één nacht op het kampeerterrein wil verblijven moet zich van tevoren melden bij de verantwoordelijke van de receptie met een identiteitsbewijs en de nodige formaliteiten vervullen/voldoen.
 • Minderjarigen die niet door hun ouders worden begeleid, worden niet toegelaten op het terrein.

3. Installatie.

De tent, caravan of camper en de toebehoren moeten worden geïnstalleerd op de aangegeven plaats en volgens de aanwijzing van de beheerder.

4. Receptie.

 • Geopend van 9.00 tot 12.00 en 14.00 tot 18.00 uur.
 • Bij de receptie kunt u inlichtingen krijgen over de service van het kampeerterrein, over het boodschappen doen, sportfaciliteiten (wandel- en fietsroutes), toeristische informatie over de omgeving en diverse nuttige adressen.

5. Betaling.

 • Betaling voor verblijf vindt plaats voor aankomst op de camping.
 • Tarieven zijn op de pagina vermeld.
 • Tarieven zijn verschuldigd over het aantal nachten, die op het kampeerterrein zijn doorgebracht.
 • De kampeerders worden verzocht de receptie de dag voor het vertrek hiervan op de hoogte te stellen.
 • De ochtend van vertrek worden opstaande kosten voldaan.

6. Rust en stilte.

 • De gebruikers van het kampeerterrein worden dringend verzocht alle geluiden en discussies, die hun buren kunnen hinderen, te vermijden.
 • Honden en andere dieren mogen niet loslopen, niet op het kampeerterrein worden uitgelaten en niet worden opgesloten bij afwezigheid van hun eigenaren, die wettelijk aansprakelijk zijn.
 • Algehele stilte moet er zijn tussen 22.00 en 08.00 uur.

7. Bezoekers.

 • Bezoekers dienen zich bij aankomst bij de receptie te melden. Entree: € 3,50 per persoon per dag.
 • Wanneer bezoekers wensen te overnachten, dan zal een overnachtingstarief in rekening worden gebracht.
 • Bezoekers mogen gebruik maken van de faciliteiten van de camping, zoals zwembad, speeltuin.
 • Ook de bezoekers moeten zich houden aan de bepalingen van het huidige reglement.
 • De auto(‘s) van bezoeker(s) moeten op het parkeerterrein blijven.

8. Parkeren en rijden op het terrein.

 • Op het terrein van de camping zijn voertuigen niet toegestaan
 • Alleen voertuigen van kampeerders die aankomen of vertrekken mogen (tijdelijk) op de camping verblijven.
 • Parkeren is mogelijk op de daarvoor bestemde plaatsen.

9. Aanblik van de standplaatsen.

 • Iedereen wordt geacht zich te onthouden van handelingen, die de netheid, de hygiëne en de aanblik van het kampeerterrein kunnen schaden.
 • Het is verboden om vervuild water op de grond of in de goten te gooien.
 • De “caravanners” zijn verplicht het gebruikte water in de hiervoor bestemde installaties te storten.
 • Het huisvuil moet in een gesloten zak in de vuilniscontainer worden gedeponeerd. Glas, papier en plastiek in de daarvoor aangegeven bakken. Glas, papier en los huisvuil mogen dus NIET in de vuilnisbakken van de camping!
 • De sanitaire installaties dienen door de gebruikers schoon achtergelaten te worden.
 • Het wassen is streng verboden buiten de daarvoor bestemde bakken.
 • Beplanting en borders mogen niet beschadigd worden. Het is verboden spijkers in bomen te slaan, takken af te zagen en iets te planten.
 • Het is niet toegestaan de grenzen van de u toegewezen staanplaats te overschrijden.
 • Alle beschadigingen aan beplanting, omheiningen en installaties worden verhaald op diegene die ze heeft aangebracht.
 • De staanplaats dient te worden achtergelaten zoals men haar aantrof bij aankomst.

10. Veiligheid.

A. Vuur

 • Barbecues, open vuren (hout, kolen, enz.) zijn streng verboden.
 • Kooktoestellen dienen in perfecte staat te zijn en mogen niet worden gebruikt onder een tent of dicht bij een auto.
 • Brandkranen dienen alleen voor brand.
 • Brandblusapparaten staan voor iedereen ter beschikking. In geval van brand direct de directie waarschuwen.
 • De E.H.B.O. doos bevindt zich bij de receptie.
 • Kampeerders dienen zelf goed op hun spullen te passen.

B. Diefstal

 • De directie is alleen aansprakelijk voor goederen, die afgegeven zijn bij de receptie.
 • De kampeerder is verder zelf verantwoordelijk voor zijn eigendommen.
 • De aanwezigheid van verdachte personen onmiddellijk melden bij de beheerder.

11. Spelen.

 • Geen enkel wild of hinderend spel kan worden georganiseerd in de nabijheid van de standplaatsen, installaties of recreatieruimtes.
 • Het gebruik van de speeltoestellen op de camping geschiedt geheel op eigen risico (eigen verantwoordelijkheid ouders).

12. Stalling.

 • Stalling is niet mogelijk

13. Directie van de Camping.

 • De directie is verantwoordelijk voor de goede orde en de goede staat van het kampeerterrein. Hij heeft de plicht in te grijpen bij ernstige overtredingen van het reglement en indien nodig, rustverstoorders te verwijderen.
 • Een klachtenbus staat ter beschikking voor de kampeerders. Klachten worden alleen in behandeling genomen als ze zijn gedateerd en ondertekend, zo precies mogelijk en over recente feiten beschikken.

14. Bijzondere Voorwaarden.

 • Een kampeer dag wordt gerekend van 12.00 uur tot 12.00 uur. De standplaats moet dus om uiterlijk 12.00 uur zijn verlaten.
 • Indien de plaats na 12.00 uur nog niet is verlaten wordt een volledige dag in rekening gebracht.

Annulering/vroegtijdig vertrek:

 • In geval van annuleringen worden reeds verrichte betalingen niet gerestitueerd.
 • Wij raden u aan om een annuleringsverzekering af te sluiten.
 • In geval van vroegtijdig vertrek van de standplaats of accommodatie vindt geen terugbetaling van de door u betaalde huursom plaats.

Aankomst/vertrek:

 • De gereserveerde kampeerplaats op de camping is vanaf 12.00 uur beschikbaar op de door u gereserveerde dag van aankomst.
 • Indien u niet arriveert op de door u gereserveerde dag van aankomst en wij hiervan geen bericht hebben ontvangen, hebben wij het recht de kampeerplaats na 24 uur aan iemand anders te verhuren.
 • Op de dag van vertrek dient u de kampeerplaats, opgeruimd, uiterlijk om 12.00 uur ’s morgens te verlaten.

Gebruik van foto’s/e-mail

Alle kampeerders van Moulin Ecurades gaan akkoord met het gebruik van op/voor de camping gemaakte foto’s ter publicatie voor de camping. Tenzij, de kampeerder schriftelijk aan Moulin Ecurades heeft kenbaar gemaakt hier geen medewerking aan te willen verlenen.